การจัดส่งสินค้า

✅เริ่มส่งวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
✅ใช้บริษัท Flash Express สำหรับชิ้นเล็ก
✅สินค้าใหญ่ใช้ระบบขนส่ง
✅ระยะเวลาการจัดส่ง 3-5 วันทำการ