ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 รัตติยา ยมจินดา EMS EU058963440TH 18 ต.ค. 2561
2 อรวัลย์ พันเมือง EMS EU058963334TH 17 ต.ค. 2561
3 Natdanai EMS EU058963453TH 18 ต.ค. 2561
4 Porwarin Huayhongthong EMS EU058963325TH 18 ต.ค. 2561
5 Rain Namnuan EMS EU058963507TH 18 ต.ค. 2561
6 พงศธร ใจกล้า โ EMS EU058098604TH 16 ต.ค. 2561
7 นางสยุมพร ฉ่ำพงษ์ EMS EU058098900TH 16 ต.ค. 2561