ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
13 รัตติยา ยมจินดา EMS EU058963440TH 18 ต.ค. 2561
14 อรวัลย์ พันเมือง EMS EU058963334TH 17 ต.ค. 2561
15 Natdanai EMS EU058963453TH 18 ต.ค. 2561
16 Porwarin Huayhongthong EMS EU058963325TH 18 ต.ค. 2561
17 Rain Namnuan EMS EU058963507TH 18 ต.ค. 2561
18 พงศธร ใจกล้า โ EMS EU058098604TH 16 ต.ค. 2561
19 นางสยุมพร ฉ่ำพงษ์ EMS EU058098900TH 16 ต.ค. 2561