ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 Warodom Ep EMS EU058045725TH 20 ก.ย. 2018
2 Mint Wong EMS EU058045663TH 20 ก.ย. 2018
3 วรรณพร ศิริจิวานนท์ EMS EU058046054TH 20 ก.ย. 2018
4 นายอาดินันต์ เบ็ญนา EMS EU058045589TH 19 ก.ย. 2018
5 Kosol Sopiya EMS EU058045632TH 19 ก.ย. 2018
6 สุดารัตน์ ป้อมสิงห์ EMS EU058045235TH 18 ก.ย. 2018
7 Kedmanee Tubsangsee EMS EU058045195TH 17 ก.ย. 2018
8 KongPhop P. Aum EMS EU058045178TH 17 ก.ย. 2018
9 Non Narawit Junchoo EMS EU058045031TH 14 ก.ย. 2018
10 คุณหญิง จ.ระนอง EMS EU058045076TH 14 ก.ย. 2018
11 วันเวลา ดีดี EMS EU058044994TH 14 ก.ย. 2018
12 Poomchat Konfoo EMS EU058044800TH 13 ก.ย. 2018
13 Natthawat Kantapreecha EMS EU058044787TH 13 ก.ย. 2018