ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 ศักดา จารุโกน EMS EU 0574 4511 2 TH 28 พ.ค. 2018
2 Niticharn Niyamakom EMS EU 0574 4509 0 TH 28 พ.ค. 2018
3 Nithipol Sajaroen EMS EU 0574 4512 6 TH 28 พ.ค. 2018
4 Chotipat Songkhajorn EMS EU057444474TH 24 พ.ค. 2018
5 วีระชัย​ ชัยรัตน์ EMS EU057444465TH 24 พ.ค. 2018
6 Chonticha Kaewkomkong EMS EU057444430TH 24 พ.ค. 2018
7 จุลลดา จุลเสวก EMS EU057444369TH 24 พ.ค. 2018
8 ทศพร ยุวประกร EMS EU057444412TH 24 พ.ค. 2018
9 Phattharawit Buacharoon EMS EU057444409TH 24 พ.ค. 2018
10 Tanayut Konyount EMS EU057444284TH 23 พ.ค. 2018
11 Chudapa Phugsuwan EMS EU057444307TH 23 พ.ค. 2018
12 Chayanon Tom Jai-ua EMS EU057447878TH 22 พ.ค. 2018
13 Tanapob Nitithamsirikun EMS EU057447864TH 22 พ.ค. 2018
14 อภินันท์ ตุงคะสิริ EMS EU057444151TH 23 พ.ค. 2018
15 ภวัน สาหร่ายทอง EMS EU057447351TH 21 พ.ค. 2018
16 วรุฒ นาคเกตุแก้ว EMS EU057447365TH 21 พ.ค. 2018