ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

สามารถสอบถามเลขติดตามพัสดุได้ทางเฟสบุ๊ค @fbtsports หรือไลน์ @fbtsports

หรือโทร 02-718-4700 ต่อ 1234 (เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ 09.00-16.00)