FBT ยางกันฟัน รุ่น POLARIS (SIZE: JR/SR) 45344

฿390.00

1. JR = YOUTH สำหรับเด็กเล็กจนถึงอายุ 10 ปี
2. SR = ADULT สำหรับผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป
ชมพูชมพู
ดำดำ
น้ำเงินน้ำเงิน
ส้มส้ม
เขียวเขียว
แดงแดง
ใสใส
JR เด็ก
SR ผู้ใหญ่
ล้างค่า